Заява Богдана Хмельницького до Європейського Суду з прав людини

Voir Note explicative

Numéro de dossier See Explanatory Note File-number

Див. Пояснювальну нотатку

Номер справи UKR COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Conseil de l’Europe – Council of EuropeStrasbourg, France – Страсбург, Франція

REQUÊTE APPLICATION

ЗАЯВА

présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,ainsi que des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour under Article 34 of the European Convention on Human Rightsand Rules 45 and 47 of the Rules of Court у відповідності до Статті 34 Європейської Конвенції з Прав Людини,а також до Статей 45 та 47 Процедури Суду

IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligationsThis application is a formal legal document and may affect your rights and obligations.

ВАЖЛИВО: Ця заява є юридичним документом, який може заторкнути Ваші права та обов’язки —

2 — I. LES PARTIESTHE PARTIESСТОРОНИ A. LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTETHE APPLICANT

ЗАЯВНИК (Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) éventuel(le))(Fill in the following details of the applicant and the representative, if any)

(Відомості про заявника, а також про його представника, якщо такий є)

1. Nom de famille: Хмельницький Surname / Прізвище заявника

2. Prénom (s): Богдан СтаніславовичFirst name (s) / Ім’я та по-батькові

Sexe: masculin / féminin Sex: male / female Стать: чоловіча

3. Nationalité: Україна

4. Profession: тренер з фізичного виховання

Nationality / Громадянство Occupation / Рід занять

5. Date et lieu de naissance : 19 листопада 1976 рокуDate and place of birth / Дата та місце народження

6. Domicile : вул. Анни Ахматової, 15, кв. 256, м. Київ, Україна, 02068Permanent address / Постійна адреса

7. Tel. N° / Номер телефону: немає

8. Adresse actuelle (si différente de 6.): Київський слідчий ізолятор, вул. Дехтярівська, 13, м. Київ, Україна, 04050Present address (if different from 6.) / Теперішня адреса (якщо відрізняється від 6.)

9. Nom et prénom du / de la représentant(e)* :Name of representative* / Прізвище та ім’я представника*

10. Profession du / de la représentant(e) .Occupation of representative / Рід занять представника

11. Adresse du / de la représentant(e) ….Address of representative / Адреса представника

12. Tel. N° / Номер телефону ………………………………………….. Fax N° / Номер факсу ………………………………………… B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE THE HIGH CONTRACTING PARTY ВИСОКА ДОГОВІРНА СТОРОНА (Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée)(Fill in the name of the State(s) against which the application is directed)(Зазначте Державу(и), проти якої(их) спрямована заява)

13. УКРАЇНА * Si le / la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le / la requérant(e) en faveur du / de la représentant(e).A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed.При наявності представника, додати належним чином оформлену довіреність на представництво інтересів заявника — 3 — II. EXPOSÉ DES FAITSSTATEMENT OF THE FACTSВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ (Voir chapitre II de la note explicative)(See Part II of the Explanatory Note)(Див. Розділ ІІ Пояснювальної нотатки)

14. 29.01.05 р. Хмельницький Богдан Станіславович був затриманий працівниками міліції ГУ МВС України Київської області в зв’язку з підозрою у вчинені злочину, передбаченого ст. 289 ч.3 КК України (кримінальна справа №24-7152).

30.01.05 р. Хмельницькому Б.С. було призначене адміністративне покарання у вигляді арешту строком на 10 діб. Таке рішення постановив Фастівський міськрайонний суд на підставі сфальсифікованих документів про адміністративне правопорушення.

Фактично в період з 29.01.05 р. по 08.02.05 р. слідчий по справі та працівники ГУ МВС України у Київської області проводили слідчі дії спрямовані на отримання доказів причетності Хмельницького Б.С. до вчинення злочину по кримінальній справі № 24-7152.

08.02.05 р. після відбуття адміністративного покарання, слідчий по кримінальній справі № 24-7152 склав протокол про затримання Хмельницького Б.С. на 3 доби в зв’язку з підозрою у вчинені злочину. В протоколі не було зазначено, які саме із обставин, що передбачені законом були приводом для затримання. Отже протокол був складений з порушенням ст. 85, 106 КПК України.

11.02.05 р. Фастівський міськрайонний суд Київської області продовжив строк тримання Хмельницького Б.С. під вартою до 10 діб в якості запобіжного заходу.

18.02.05 р. Хмельницький Б.С. був притягнений по кримінальній справі №24-7152 в якості обвинуваченого, після чого Фастівський міськрайонний суд Київської області обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

04.04.05 р. Фастівський міськрайонний суд Київської області продовжив строк тримання обвинуваченого під вартою до 08.05.05. р.. Під час розгляду цього питання суд відхилив клопотання адвоката про зміну виду запобіжного заходу на заставу.

11.04.05 р. Апеляційний суд Київської області з формальних підстав змінив постанову Фастівського міськрайонного суду Київської області від 04.04.05 р. зменшивши строк тримання обвинуваченого під вартою до 17.04.05. р.

Si nécessaire, continuer sur une feuille séparée Continue on a separate sheet if necessary

Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші —

4 — 14.04.2005 р. слідчий оголосив обвинуваченому про закінчення досудового слідства та надання йому для ознайомлення матеріалів справи.

16.04.05 р. в зв’язку з закінченням строку тримання Хмельницького Б.С. під вартою слідчий, порушуючи законний порядок і право обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи, передав кримінальну справу в прокуратуру для виконання вимог, передбачених ст. 232 КПК України.

17.04.05 р. незважаючи на закінчення строку тримання під вартою, Хмельницький Б.С. не був звільнений з-під варти.

18.04.05 р. Фастівська міжрайонна прокуратура Київської області передала кримінальну справу №24-7152 в Фастівський міськрайонний суд для розгляду по суті.

28.04.05 р. Фастівський міськрайонний суд Київської області направив кримінальну справу № 24-7152 на додаткове розслідування, через порушення слідчим прав обвинувачених на ознайомлення з матеріалами справи. Запобіжний захід щодо Хмельницького Б.С. без належного обґрунтування був залишений без змін – тримання під вартою.

16.08.05 р. кримінальна справа № 24-7152 після апеляційного оскарження постанови Фастівського міськрайонного суду Київської області від 28.04.05 р. була передана слідчому для проведення додаткового розслідування.

29.08.05 р. кримінальна справа № 24-7152 була направлена прокурору для виконання вимог статті 232 КПК України, а 31.08.05 р. була направлена в Фастівський міськрайонний суд Київської області для розгляду по суті.

27.09.05 р. Фастівський міськрайонний суд Київської області обрав для підсудного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом всього часу судового розгляду справи. При цьому клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу було повністю проігноровано.

17.10.05 р. судове засідання було відкладене до 08.11.05 для формування колегії суддів.

08.11.05 р. розгляд справи був відкладений до 29.11.05 р. через технічну неможливість доставити підсудних в суд.

29.11.05 р. під час судового засідання суд відмовив адвокату обвинуваченого в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу, посилаючись на неможливість ознайомитись з потрібними для розгляду цього питання документами, що містяться у справі.

1 2.12.05 р. розгляд справи був відкладений до 26.12.05 р. через технічну неможливість доставки обвинувачених до суду.

26.12.05 р. судове засідання було відкладене до 23.01.06 р. в зв’язку з неявкою потерпілого по справі.

— 5 — 23.01.06 р. судове засідання було відкладене до 24.01.06 р. для вирішення питання про відвід прокурора.

24.01.06 р. судове засідання було відкладене до 25.01.06 р. через зайнятість прокурора.

25.01.06 р. судове засідання було відкладене до 26.01.06 р. для вирішення питання про відвід прокурора.

26.01.06 р. судове засідання було відкладене на невизначений термін в зв’язку із задоволенням заяви обвинувачених про відвід всього складу суду.

В подальшому розгляд справи було призначено новою колегією суддів на 14.03.06 р.

14.03.06 р. судовий розгляд був відкладений до 04.04.06 р. через технічну неможливість доставки обвинувачених до суду.

04.04.06 р. судове засідання було відкладене до 12.04.06 р. в зв’язку з заявленням відводу всьому складу суду.

12.04.06 р. під час судового засідання суд відмовив адвокату обвинуваченого в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу, посилаючись на неможливість ознайомитись з потрібними для розгляду цього питання документами, що містяться у справі.

19.04.06 р. судове засідання було відкладене до 25.04.06 р. для формування колегії суддів.

25.04.06 р. судове засідання було відкладене до 05.05.06 р. в зв’язку з закінченням робочого дня.

05.05.06 р. судове засідання було відкладене на невизначений термін через хворобу судді.

25.06.06 р. судове засідання було відкладене в зв’язку з відсутністю судді.

29.08.06 р. судове засідання було відкладене до 04.09.06 р. через неявку прокурора.

04.09.06 р. судовий розгляд справи був закінчений в зв’язку з задоволенням заяви обвинувачених про відвід колегії суддів.

В зв’язку з неможливістю сформувати колегію суддів в Фастівському міськрайонному суді справу було передано в Васильківський міськрайонний суд Київської області для розгляду по суті.

25.10.06 р. під час попереднього розгляду справи суд відмовив в задоволенні клопотання підсудного про зміну запобіжного заходу, оскільки на думку суду для вирішення цього питання потрібно розглянути справу по суті. — 6 — 06.11.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 08.11.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 10.11.06 р. судове засідання було відкладене до 17.11.06 р. через технічну неможливість доставки обвинувачених до суду. 17.11.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 23.11.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 27.11.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 28.11.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 29.11.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 12.12.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 13.12.06. р. відбувся судовий розгляд справи. 18.12.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 22.12.06 р. відбувся судовий розгляд справи. 27.12.06 р. суд відмовив в задоволенні клопотання обвинуваченого про зміну запобіжного заходу, оскільки на думку суду питання про зміну запобіжного заходу, потрібно вирішувати після закінчення судового розгляду кримінальної справи. 10.01.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 11.01.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 22.01.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 05.02.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 08.02.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 14.02.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 27.02.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 13.04.07 р. відбувся судовий розгляд справи. — 7 — 26.04.07 р. відбувся судовий розгляд справи. 10.05.07 р. судовий розгляд справи був закінчений через рішення суду направити справу на додаткове розслідування. Запобіжний захід для обвинувачених під час додаткового розслідування, незважаючи на їх клопотання, був залишений без змін – тримання під вартою. 22.05.07 р. справа була передана Фастівській міжрайонній прокуратурі для організації додаткового розслідування. 24.05.07 р. обвинуваченим було подано клопотання до Фастівської міжрайонної прокуратури про зміну запобіжного заходу. 05.07.07 р. обвинувачений був повідомлений Фастівською міжрайонною прокуратурою про відмову в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу. 31.07.07 р. справа була передана в Васильківський міськрайонний суд для розгляду по суті. 21.08.07 р. суд прийняв рішення про направлення справи на додаткове розслідування в зв’язку з невиконанням слідчим постанови суду від 10.05.2007 р. Запобіжний захід для обвинуваченого під час додаткового розслідування був залишений без змін – тримання під вартою. Клопотання підсудного з приводу зміни виду запобіжного заходу суд проігнорував. — 8 — III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DESPROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND / ORPROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ ТА ВІДПОВІДНААРГУМЕНТАЦІЯ (Voir chapitre II de la note explicative)(See Part II of the Explanatory Note)(Див. Розділ ІІ Пояснювальної нотатки) 15. А. Порушення Україною вимог ч. 1 ( С) ст. 5 Конвенції. 1. Відповідно до положень ст. 148, 155, 165-2, 165-3 КПК України підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є встановлення судом об’єктивних даних відповідно до яких обвинувачений, перебуваючи на волі буде ухилятися від обов’язку з’явитися в суд, продовжувати злочинну діяльність, перешкоджати встановленню істини по справі або ухилятися від виконання процесуальних рішень.В своєму рішенні від 18.02.05 р. суд посилався саме на ці обставини, але не навів жодної підстави (факту) на підтвердження підозр суду, щодо неналежної поведінки обвинуваченого. Таким чином, суд лише побіжно послався на підстави, зазначені в Кримінально-процесуальному кодексі України та навів аргументи на користь застосування тримання під вартою в абстрактній і невизначеній формі.Таке рішення суду не відповідає нормам матеріального і процесуального права України і є цілком незаконним в розумінні положень національного законодавства, що також тягне за собою порушення прав людини в розумінні ч. 1(С) ст. 5 Конвенції, щодо „законності арешту”.Всі інші рішення суду, що стосувалися обрання запобіжного заходу на час досудового і судового слідства впродовж трьох років ув’язнення, також не обґрунтовувалися нормами національного законодавства. 2. В постановах суду від 10.05.2007 р. і 21.08.07 р. суддя зазначив, що слідчий не провів належних і необхідних дій з метою встановлення істини, докази по справі мають ознаки неналежності або взагалі отриманні незаконним шляхом. Отже на момент винесення вказаних постанов суд встановив і засвідчив, що немає достатньої кількості обґрунтованих підозр (доказів), що підсудний вчинив злочин.Таким чином, при постановлені рішень про продовження строку тримання під вартою від 10.05.2007 р. і 21.08.2007 р. була відсутня мета застосування арешту – наявність обґрунтованої підозри у вчиненні правопорушення обвинуваченим, через що він мав постати в суді. Si nécessaire, continuer sur une feuille séparéeContinue on a separate sheet if necessaryЯкщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші — 9 — Рішення суду від 18.02.2005 р. щодо обрання запобіжного заходу, не оскаржувалось обвинуваченим, через фактичну відсутність юридичної допомоги з боку держави та неможливість самостійно скласти апеляцію через брак досвіду і знаходження під вартою в нелюдських умовах. Після вичерпання триденного строку, оскарження обвинуваченим постанови суду від 18.02.2005 р. було неможливо.Рішення суду щодо обрання запобіжного заходу під час перебування справи в суді першої інстанції не може бути оскаржено в апеляційному та касаційному порядку.Оскарження в апеляційному порядку постанови суду від 10.05.07 р. і 21.08.07 р. не може вважатися ефективним засобом захисту права на свободу і особисту недоторканність через надто тривалий термін розгляду Апеляційним судом Київської області апеляції на вказані постанови суду (в середньому три місяці). Таким чином, Хмельницьким Б.С. були використані всі засоби захисту свого права на свободу і особисту недоторканність, передбаченні діючим національним законодавством. — 10 — В. Порушення вимог ч. 3 ст. 5 Конвенції. 1. Постановляючи рішення про направлення справи на додаткове розслідування 10.05.2007 р. і 21.08.2007 р. суд достеменно знав, що додаткове слідство передбачає ув’язнення строком не менш двох місяців (ст. 156 КПК України), а процедура віддання обвинуваченого суду продовжується до одного місяця. Строки судового розгляду справи законом не обмежуються, але Верховний Суд України рекомендує розглядати кримінальні справи протягом трьох місяців. Отже, мінімальний строк продовження арешту внаслідок рішень суду становить не менш шістьох місяців.В той же час суд жодним чином не врахував наступні дані, які суд був зобов’язаний прийняти до уваги:а) В процесі доказування слідчим вини обвинуваченого, жодний свідок не заявляв про тиск чи погрози. Всі відомі слідчому свідки і докази по справі були зібрані і залучені до справи, а тому складність справи або потреба у забезпеченні необхідних умов для з’ясування істини не могли схилити суд до застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.б) Крім постанови про направлення справи на додаткове розслідування від 21.08.2007 р. суд також підписав окрему постанову, якою засвідчується встановлення судом фактів порушення закону слідчими, що проводили розслідування. Отже, слідчі не тільки не виявили старання при розслідуванні справи, а навпаки, свідомо допускали незаконні вчинки і рішення. В той же час обвинувачений виявляв бажання допомогти слідчому з’ясувати істину по справі шляхом подання клопотань, пояснень і додаткових доказів, але слідчий відмовився з’ясовувати істину і лише формально виконував свої обов’язки. Отже, ані майбутнє старання слідчого, ані ступінь співпраці обвинуваченого з правоохоронними органами не могли схилити суд на користь взяття обвинуваченого під варту.Таким чином, при прийнятті рішень про продовження строку тримання під вартою під час направлення справи на додаткове розслідування, суд розумів, що шість місяців додаткового ув’язнення після двадцяти семи місячного арешту є цілком очевидним, порушенням права заарештованого на судовий розгляд обвинувачення в розумні строки. 2. Відповідно до зобов’язання України, зазначеного в ч.3 ст. 5 Конвенції, заарештована особа, що обвинувачується у вчинені злочину, повинна бути звільнена, якщо держава не може навести обґрунтовані і достатні причини для подальшого утримання під вартою.В розумінні Європейського суду з прав людини і відповідно до положень національного законодавства причинами для обґрунтування продовження строку тримання під вартою можуть бути небезпека переховування обвинуваченого від суду і слідства, перешкоджання розслідуванню, запобігання продовженню злочинної діяльності обвинуваченим і підтримання громадського порядку. Побоювання можливого перешкоджання обвинуваченим встановленню істини по справі (втручання в хід розслідування) не може бути підставою для продовження тримання під вартою, тому, що всі основні (прямі) докази по справі вже були зібрані, а додаткові докази яких вимагав суд, є побіжними (вторинними). — 11 — Виходячи з цього, у суду не могло бути впевненості в тому, що обвинувачений, перебуваючи на свободі буде чинити незаконний тиск на слідчих чи свідків. Що стосується побоювання незабезпечення ефективності кримінального правосуддя, спричинення суспільству і потерпілому шкоди через можливе переховування обвинуваченого, слід зазначити: впродовж всього слідства обвинувачений постійно і послідовно заперечував свою вину. Суд під час судового слідства встановив відсутність належної кількості законних доказів, які б підтверджували вину Хмельницького Б.С.За таких обставин, наслідки від переховування обвинуваченого, явно складають меншу небезпеку для громадських і приватних інтересів у порівнянні із шкодою, що буде спричинена державою обвинуваченому, який, можливо у подальшому буде виправданий. Отже державою порушений справедливий баланс між інтересами особи та необхідністю забезпечити ефективність кримінального правосуддя. Таким чином, суд при постановленні рішення про продовження строку тримання під вартою порушив вимоги ч. 3 ст.5 Конвенції щодо права обвинуваченого на звільнення до початку судового розгляду. 3. Впродовж всього судового розгляду справи, так само 10.05.2007 р. і 21.08.2007 р. адвокат і обвинувачений пропонували суду обрати будь-який запобіжний захід, передбачений національним законодавством, не пов’язаний з фактичним позбавленням волі. Крім того, адвокат зазначав про згоду обвинуваченого сплатити заставу, яка передбачена національним законодавством в якості запобіжного заходу (ст. 154-1 КПК України.) Але суд повністю проігнорував пропозицію адвоката і обвинуваченого, жодним чином не мотивуючи свого рішення чим порушив вимоги ч.3 ст. 5 Конвенції, щодо права заарештованого на звільнення за умови надання гарантії явки в суд. За час розгляду кримінальної справи Васильківським міськрайонним судом Київської області і додаткового розслідування, стороною обвинувачення не було надано суду жодного нового доказу вини Хмельницького Б.С.. Під час повторного повернення справи на додаткове розслідування, суд мав обов’язок ще раз перевірити обґрунтованість подальшого утримання обвинуваченного під вартою, але замість цього, суд не мотивуючи свого рішення, залишив запобіжний захід стосовно Хмельницького Б.С. без змін.Звертаю увагу суду, що відсутність мотивації рішення суду від 21.08.2007 р. про продовження терміну тримання під вартою повністю повторює ситуацію з аналогічним рішенням суду від 10.05.2007 р. Отже дії суду, щодо порушення права обвинуваченого бути звільненим до початку судового розгляду, в тому числі під заставу, були систематичними. — 12 — С. Порушення вимог ч. 4 ст. 5 Конвенції. (Voir chapitre II de la note explicative)(See Part II of the Explanatory Note)(Див. Розділ ІІ Пояснювальної нотатки) Впродовж всього розгляду справи різними суддями і судами, обвинувачений неодноразово заявляв клопотання про зміну запобіжного заходу, посилаючись на відсутність законних підстав для тримання під вартою. 29.11.2005 р. суд відмовив в задоволенні вказаного клопотання, посилаючись на незаконні підстави (неповне вивчення матеріалів справи ), при цьому не спростовуючи твердження обвинуваченого про незаконність арешту. Таким саме чином, судді відмовляли обвинуваченому в перевірці законності і обґрунтованості застосування арешту під час розгляду клопотань 12.04.2006 р., 25.10.2006 р., 27.12.2006 р. 10.05.2007 р. і 21.08.2007 р. суд під час розгляду клопотання прокурора про направлення справи на додаткове розслідування, також заслуховував клопотання обвинуваченого про зміну запобіжного заходу. Але під час постановлення рішення щодо направлення справи на додаткове розслідування суд обмежився лише зазначенням виду запобіжного заходу, який обрав для Хмельницького Б.С., жодним чином не вмотивовуючи свого рішення.Таким чином, суд відмовляючись перевірити по суті законність підстав для продовження строку тримання під вартою порушив вимоги ч 4. ст. 5 Конвенції.Рішення суду від 12.04.2006 р., 25.10.2006 р., 27.12.2006 р. не могли бути оскаржені в апеляційному чи касаційному порядку, а тому є остаточними.Обґрунтування причин неоскарження обвинуваченим рішень суду від 10.05.2007 р. і 21.08.2007 р. зазначено в пункті (А) цього розділу.Отже, обвинуваченим використано всі способи передбачені національним законодавством для захисту свого права на перегляд і перевірку законності і обґрунтованості рішень про застосування арешту. — 13 — IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION ЗАЯВА ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 35 § 1 КОНВЕНЦІЇ (Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille séparée, les renseignementsdemandés sous les points 16 à 18 ci-après) (See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet foreach separate complaint) (Див. Розділ IV Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно, дайте пояснення (по пунктах 16 – 18 заяви) до кожногоокремого предмету скарги на окремому аркуші) Щодо порушення Україною п. 1 (С) ст. 5 Конвенції 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)Final decision (date, court or authority and nature of decision)Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи іншаІнстанція 16А. 21.08.2007 р. постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області про направлення справи на додаткове розслідування, якою також був обраний вид запобіжного заходу для Хмельницького Б.С. – тримання під вартою. 17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature etl’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичноїприроди, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив 17А. 18.02.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. 04.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою до 08.05.2005 р. 11.04.2005 р. ухвала Апеляційного суду Київської області про зміну постанови Фастівського міськрайонного суду Київської області від 04.04.2005 р. Апеляційний суд Київської області зменшив строк тримання обвинуваченого Хмельницького Б.С. під вартою до 17.04.2005 р. 28.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про направлення кримінальної справи №24-7152 на додаткове розслідування через порушення слідчим прав обвинуваченого на захист. Запобіжний захід щодо Хмельницького Б.С. був залишений без змін – тримання під вартою.Si nécessaire, continuer sur une feuille séparéeContinue on a separate sheet if necessaryЯкщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші — 14 — 29.11.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову адвокату Хмельницького Б.С. в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу з причин недостатньої вивченості матеріалів справи. 12.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову в задоволенні клопотання адвоката Хмельницького Б.С. про зміну запобіжного заходу. 25.10.2006 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову обвинуваченому Хмельницькому Б.С. в зміні запобіжного заходу, оскільки на думку суду для вирішення цього питання потрібно розглянути справу по суті. 27.12.2006 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову обвинуваченому Хмельницькому Б.С. в зміні запобіжного заходу, оскільки на думку суду для вирішення цього питання потрібно розглянути справу по суті. 10.05.2007 р. постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області про направлення справи на додаткове розслідування, запобіжний захід був залишений без змін – тримання під вартою. 18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain whyyou have not used it. Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так,поясніть, чому 18А. Мною використані всі законні засоби зміни виду запобіжного заходу обраного судом 21.08.2007 р., а також всі засоби оскарження цього рішення. Отже, на момент подання цієї заяви в Україні не існує інших правових засобів захисту, які б передбачали конкретний, швидкий, прямий захист моїх прав, гарантованих Конвенцією. — 15 — Щодо порушення Україною п. 3 (С) ст. 5 Конвенції 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)Final decision (date, court or authority and nature of decision)Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи іншаІнстанція) 16В. 21.08.2007 р. постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області про направлення справи на додаткове розслідування, якою також був обраний вид запобіжного заходу для Хмельницького Б.С. – тримання під вартою. 17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature etl’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue) Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them) Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичноїприроди, а також органу судового чи іншого, який це рішення ухвалив) 17В. 18.02.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. 04.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою до 08.05.2005 р. 11.04.2005 р. ухвала Апеляційного суду Київської області про зміну постанови Фастівського міськрайонного суду Київської області від 04.04.2005 р. Апеляційний суд Київської області зменшив строк тримання обвинуваченого Хмельницького Б.С. під вартою до 17.04.2005 р. 28.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про направлення кримінальної справи №24-7152 на додаткове розслідування через порушення слідчим прав обвинуваченого на захист. Запобіжний захід щодо Хмельницького Б.С. був залишений без змін – тримання під вартою. 29.11.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову адвокату Хмельницького Б.С. в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу з причин недостатньої вивченості матеріалів справи. 12.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову в задоволенні клопотання адвоката Хмельницького Б.С. про зміну запобіжного заходу. Si nécessaire, continuer sur une feuille séparéeContinue on a separate sheet if necessaryЯкщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші — 16 — 25.10.2006 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову обвинуваченому Хмельницькому Б.С. в зміні запобіжного заходу, оскільки на думку суду для вирішення цього питання потрібно розглянути справу по суті. 27.12.2006 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову обвинуваченому Хмельницькому Б.С. в зміні запобіжного заходу, оскільки на думку суду для вирішення цього питання потрібно розглянути справу по суті. 10.05.2007 р. постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області про направлення справи на додаткове розслідування, запобіжний захід був залишений без змін – тримання під вартою. 18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain whyyou have not used it. Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так,поясніть, чому 18В. Мною використані всі законні засоби зміни виду запобіжного заходу обраного судом 21.08.2007 р., а також всі засоби оскарження цього рішення. Отже, на момент подання цієї заяви в Україні не існує інших правових засобів захисту, які б передбачали конкретний, швидкий, прямий захист моїх прав, гарантованих Конвенцією. — 17 – Щодо порушення Україною п. 1 (С) ст. 5 Конвенції 16. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)Final decision (date, court or authority and nature of decision)Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи іншаІнстанція) 16С. 21.08.2007 р. постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області про направлення справи на додаткове розслідування, якою також був обраний вид запобіжного заходу для Хмельницького Б.С. – тримання під вартою. 17. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature etl’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичноїприроди, а також органу судового чи іншого, який це рішення ухвалив) 17С. 18.02.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. 04.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою до 08.05.2005 р. 11.04.2005 р. ухвала Апеляційного суду Київської області про зміну постанови Фастівського міськрайонного суду Київської області від 04.04.2005 р. Апеляційний суд Київської області зменшив строк тримання обвинуваченого Хмельницького Б.С. під вартою до 17.04.2005 р. 28.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про направлення кримінальної справи №24-7152 на додаткове розслідування через порушення слідчим прав обвинуваченого на захист. Запобіжний захід щодо Хмельницького Б.С. був залишений без змін – тримання під вартою. 29.11.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову адвокату Хмельницького Б.С. в задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу з причин недостатньої вивченості матеріалів справи. 12.04.2005 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову в задоволенні клопотання адвоката Хмельницького Б.С. про зміну запобіжного заходу. — 18 — 25.10.2006 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову обвинуваченому Хмельницькому Б.С. в зміні запобіжного заходу, оскільки на думку суду для вирішення цього питання потрібно розглянути справу по суті. 27.12.2006 р. постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про відмову обвинуваченому Хмельницькому Б.С. в зміні запобіжного заходу, оскільки на думку суду для вирішення цього питання потрібно розглянути справу по суті. 10.05.2007 р. постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області про направлення справи на додаткове розслідування, запобіжний захід був залишений без змін – тримання під вартою. 18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé? Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain whyyou have not used it. Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так,поясніть, чому 18С. Мною використані всі законні засоби зміни виду запобіжного заходу обраного судом 21.08.2007 р., а також всі засоби оскарження цього рішення. Отже, на момент подання цієї заяви в Україні не існує інших правових засобів захисту, які б передбачали конкретний, швидкий, прямий захист моїх прав, гарантованих Конвенцією. — 19 — V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАЯВИ (Voir chapitre V de la note explicative)(See Part V of the Explanatory Note)(Див. Розділ V Пояснювальної нотатки) 19. 1. Вважаю, що відносно мене державою Україна порушені вимоги ч. 1 (с), 3, 4, ст. 5 Конвенції. 2. Відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції, вважаю, що держава повинна сплатити мені справедливе відшкодування моральної шкоди, розмір якого я прошу визначити суд самостійно з урахуванням наступного: а) Майже три роки я знаходжусь в нелюдських умовах, в мене немає можливості спілкуватися з родичами і дітьми, окрім дружини, яка, як мій захисник має право отримувати від суду дозвіл на побачення і зустрічатися зі мною в кімнаті для адвокатів. в) Держава не забезпечує належного рівня харчування і лікування в слідчому ізоляторі, тому мої родичі постійно перераховували мені гроші, для придбання продуктів харчування, а також передавали мені продукти і ліки, які не продаються в магазині слідчого ізолятора. Зібрати і надати суду відповідні квитанції про витрати неможливо через їх велику кількість і малоцінність, а тому я не заявляю вимоги про відшкодування майнової шкоди. с) Протягом трьох років я наголошував суддям, що тримання мене під вартою в ситуації, яка склалася є суто незаконною дією, для чого наводив статті законів, практику Європейського суду та інші дані, які мав врахувати суд, але всупереч закону і здоровому глузду суд відкрито і цинічно нехтував моїми поясненнями і постановлював незаконні рішення щодо продовження тримання мене під вартою. — 20 — VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉL’AFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS ЗАЯВА СТОСОВНО ПРОЦЕДУР У ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ (Voir chapitre VI de la note explicative)(See Part VI of the Explanatory Note)(Див. Розділ VI Пояснювальної нотатки) 20. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les griefs énoncés dans la présenterequête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so,give full details. Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування абоурегулювання? Якщо так, вкажіть подробиці. 20. Я не подавав до будь-якої іншої міжнародної інстанції скарги чи заяви з приводу суті чи окремих обставин кримінальної справи, що порушена проти мене 18.02.2005 р. -21- VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX,UNIQUEMENT DES COPIES,PRIÈRE DE N’UTILISER NI AGRAFE, NI ADHÉSIF,NI LIEN D’AUCUNE SORTE) LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS,ONLY PHOTOCOPIES,DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS) ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ (ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ;НЕ ПРОШИВАЙТЕ СТЕПЛЕРОМ,НЕ СКЛЕЮЙТЕ КЛЕЙКОЮ СТРIЧКОЮI НЕ СКРIПЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТИ) (Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, lescopies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pasretournés.) (See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you shouldobtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.) (Див. Розділ VII Пояснювальної нотатки. Додайте копії усіх рішень, зазначених у Розділах IV та VI заяви. Якщо у Вас немаєкопій, отримайте їх. Якщо Ви не можете їх отримати, поясніть, чому.) 21. 1. Постанова про порушення кримінальної справи від 10.12.2004 р. 2. Рішення Фастівського міськрайонного суду Київської області про адміністративне покарання від 30.01.2005 р. 3. Пояснення працівників спецпідрозділу „БЕРКУТ” ГУ МВС України в Київській області. 4. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про проведення обшуку від 01.02.2005 р. 5. Протокол обшуку від 04.02.2005 р. на квартирі Хмельницького Б.С. 6. Протокол затримання і обшуку Хмельницького Б.С. від 08.02.2005 р. 7. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про продовження строку тримання під вартою Хмельницького Б.С. від 11.02.2005 р. 8. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про продовження строку тримання під вартою від 18.02.2005 р. 9. Постанова про притягнення в якості обвинуваченого Хмельницького Б.С. від 18.02.2005 р. 10. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про продовження строку тримання під вартою Хмельницького Б.С. від 04.04.2005 г. 11. Ухвала Апеляційного суду Київської області про скорочення строку тримання Хмельницького Б.С. під вартою від 11.04.2005 г. 12. Протокол про закінчення досудового слідства і пред’явлення матеріалів справи для ознайомлення від 14.04.2005 р. — 22 — 13. Постанова слідчого про направлення кримінальної справи №24-7152 до Фастівського міськрайонного суду Київської області від 16.04.2005 р. 14. Повідомлення про передачу Фастівською міською прокуратурою Київської області кримінальної справи №24-7152 в Фастівський міськрайонний суд Київської області для розгляду по суті від 18.04.2005 р. 15. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області від 28.04.2005 р. 16. Постанова слідчого про прийняття справи у своє провадження від 16.08.2005 р. 17. Повідомлення про передачу кримінальної справи Фастівською міською прокуратурою до Фастівського міськрайонного суду Київської області від 29.08.2005 р. 18. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області про прийняття справи у своє провадження від 27.09.2005 р. 19. Протокол судового засідання від 17.10.2005 р. 20. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 08.11.2005 р. 21. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області від 29.11.2005 р. 22. Постанова Фастівського міськрайонного суду про відвід прокурора від 29.11.2005 р. 23. Довідка секретаря Фастівського міськрайонного суду Київської області про відкладення судового засідання у зв’язку з технічною недоставкою підсудних від 12.12.2005 р. 24. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 26.12 2005 р. 25. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 23.01.2006 р. 26. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 24.01.2006 р. 27. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 25.01.2006 р. 28. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області від 26.01.2006 р. 29. Довідка секретаря Фастівського міськрайонного суду Київської області про відкладення судового засідання у зв’язку з хворобою судді від 14.03.2006 р. 30. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 04.04.2006 р. 31. Постанова Фастівського міськрайонного суду Київської області від 12.04.2006 р. 32. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 19.04.2006 р. 33. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 25.04.2006 р. 34. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 05.05.2006 р. 35. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 25.06.2006 р. 36. Протокол судового засідання Фастівського міськрайонного суду Київської області від 29.08.2006 р. 37. Лист Фастівської міськрайонної прокуратури про прохання відкласти судове засідання у зв’язку з відпусткою прокурора по справі від 29.08.2006 р. — 23 — 38. Ухвала Фастівського міськрайонного суду Київської області від 04.09.2006 р. 39. Лист Апеляційного суду у Київської області від 25.09.2006 р. про передачу справи до Васильківського міськрайонного суду Київської області. 40. Постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області від 25.10.2006 р. 41. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.11.2006 р. 42. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 08.11.2006 р. 43. Лист Васильківського міськрайонного суду Київської області від 10.11.2006 р. 44. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 17.11.2006 р. 45. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 23.11.2006 р. 46. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 27.11.2006 р. 47. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 28.11.2006 р. 48. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 29.11.2006 р. 49. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 12.12.2006 р. 50. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 13.12.2006 р. 51. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 18.12.2006 р. 52. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 22.12.2006 р. 53. Постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області від 27.12.2006 р. 54. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 10.01.2007 р. 55. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 11.01.2007 р. 56. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 22.01.2007 р. 57. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 05.02.2007 р. 58. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 08.02.2007 р. 59. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.02.2007 р. 60. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 27.02.2007 р. 61. Протокол судового засідання Васильківського міськрайонного суду Київської області від 26.04.2007 р. 62. Постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області від 10.05.2007 р. 63. Лист Васильківського міськрайонного суду Київської області від 22.05.2007 р. 64. Клопотання Хмельницького Б.С. від 24.05.2007 р. — 24 — 65. Лист Фастівської міської прокуратури від 05.06.2007 р. 66. Лист Фастівської міської прокуратури від 31.07.2007 р. 67. Постанова Васильківського міськрайонного суду Київської області від 21.08.2007 р. 68. Окрема ухвала Васильківського міськрайонного суду Київської області від 21.08.2007 р. 69. Постанова про порушення кримінальної справи (підробка) від 27.02.2005 р. — 25 — VII. DÉCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС (Voir chapitre VIII de la note explicative) (See Part VIII of the Explanatory Note) (Див. Розділ VIII Пояснювальної нотатки) Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sontexacts. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present applicationform is correct. Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними. Lieu / Place / Місце Україна, м. Київ Date / Date / Дата ………………………………………………………………………… (Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e))(Signature of the applicant or of the representative)(Підпис заявника або представника) Б.С. Хмельницький