Якщо Ви зіткнулися із недобросовісною або протиправною поведінкою судді, що порушує вимоги щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді, Ви можете звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі скаргою.

Зразок скарги має бути затверджений Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, і такий зразок можна знайти на офіційному сайті даної державної установи.

Якщо у Вас з’явилась необхідність скаржитися на порушення норм чинного законодавства суддею Вищого спеціалізованого суду або Верховного суду України, то адресатом такої скарги буде Вища Рада Юстиції України, яка уповноважена відкривати дисциплінарні провадження на суддів даної інстанції.

Скаргу (заяву) слід викласти у письмовій формі, вона має бути чіткою та обґрунтованою і містити лише правдиві відомості, а не певні здогадки чи припущення. Зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, зокрема, використовуючи його як засіб тиску на суддю у зв’язку зі здійсненням ним правосуддя не допускається. Слід також мати на увазі, що дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за анонімною заявою чи повідомленням.

За результатами розгляду Вашої скарги (заяви) та перевірки наведеної у ній інформації відповідний суб’єкт (Вища кваліфікаційна комісія суддів України або Вища рада юстиції України), вирішує питання про ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді або може відмовитись це зробити, якщо відомості не підтвердяться, або якщо повідомлені Вами факти не можуть бути підставою для відкриття дисциплінарного провадження чи звільнення судді з посади.

Якщо Вам відомо про вчинення суддею злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, звідповідним повідомленням або заявою про злочин потрібно звертатися в прокуратуру. Про результати розгляду та перевірки повідомлення або заяви Вам повинні повідомити письмово.

Відповідно до статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України затверджує та розміщує на своєму офіційному веб-порталі зразок скарги (заяви) щодо неналежної поведінки судді, який може використовуватися для повідомлення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відомостей про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді.

Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав, які чітко визначені у статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

1) істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані, зокрема, з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом, порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом;

3) порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу);

4) систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя;

5) розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

6) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей.

 

Зразок скарги/заяви до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на неправомірні дії судді

 

ЗРАЗОК

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

03110, вул. Механізаторів, 9,  м.Київ

_____________________________________________

_____________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові заявника або назва

(найменування) юридичної особи)

______________________________________________

______________________________________________

(індекс, вулиця, номер будинку ,квартири, село, місто,

область)

 

_______________________________________________

_______________________________________________

 

Адреса фактичного проживання або місцезнаходження:

Адреса реєстрації:________________________________

________________________________________________

 

Контактний номер  телефону:______________________

 

 

Скарга /заява/

                       щодо неправомірної поведінки судді

 

 1. Інформація про суддю (прізвище, ім’я, по батькові) _____________________________________________________________________________, (назва місцевого чи апеляційного суду, в якому працює суддя)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(номер  судової справи, дата постановлення у ній рішення, якщо у Вашій скарзі вказується, що дисциплінарний проступок вчинено суддею під час розгляду судової справи.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(статус заявника у цій справі: сторона, засуджений, потерпілий, свідок, адвокат, інше)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Зазначити, відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності:

 істотні порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, пов’язані зокрема:

— з відмовою у доступі особи до правосуддя з підстав, не передбачених законом;

— порушення вимог щодо розподілу та реєстрації справ у суді;

— правил підсудності чи підвідомчості;

— необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову;

— невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку,

встановленого законом;

— порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил

щодо відводу (самовідводу);

— систематичне або грубе одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває

авторитет правосуддя;

— розголошення таємниці, що охороняється законом, в тому числі таємниці нарадчої

кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час розгляду справи у закритому

судовому засіданні;

— неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації про майновий стан,

відображення в ній завідомо неправдивих відомостей.

Обґрунтувати в чому саме, на Вашу думку, полягає вищезазначена підстава:_______

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Викласти факти та обставини про порушення суддею:

¨    вимог щодо його статусу;

¨    посадових обов‘язків;

¨    присяги.

Вказати дані на підтвердження такої інформації, дату вчинення суддею  неправомірних дій

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Висловити прохання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення судді (П.І.Б., назва суду) до дисциплінарної відповідальності.

_____________________________________________________________________________

 1. Засвідчити особистим підписом обізнаність заявника щодо правових наслідків за подання недостовірних відомостей стосовно судді.

_____________________________________________________________________________

Всі відомості, подані у цій заяві є правдивими, і я обізнаний з тим, що у випадку поширення мною неправдивої інформації я можу бути притягнутим до встановленої законом відповідальності.

Додаток: копії судових рішень та інших документів, які підтверджують викладені у скарзі (заяві) факти:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Дата                                                                                                              Підпис заявника

 

 

Примітка щодо заповнення заяви/скарги:

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові заявника і судді потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості викладати чітким, розбірливим почерком.
 2. Скарга (заява) про скасування чи зміну судового рішення подається в порядку, встановленому процесуальним законодавством, і Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не розглядається.
 3. Скарга (заява) може бути подана до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України лише на поведінку судді місцевого чи апеляційного суду.
 4. Якщо у Вас є відомості/докази про будь-який злочин, скоєний суддею, будь-ласка повідомте про це правоохоронні органи. Така інформація не є предметом розгляду у дисциплінарному процесі.
 5. Без підпису заявника та адреси проживання (реєстрації чи місцезнаходження) скарга (заява) не розглядається.
 6. Прохання не повідомляти про факти неправомірної поведінки судді, які вже були об’єктом перевірки і за які суддя вже притягався до дисциплінарної відповідальності або за результатом розгляду яких дисциплінарне провадження, за Вашою скаргою (заявою), Вищою кваліфікаційною комісією суддів України було закрито.