Мін’юст шукає представника до складу арбітражних груп

0
44

Міністерство юстиції оголосило проведення додаткового конкурсу з добору одного кандидата на призначення представником України до складу арбітражних груп. Документи приймаються в робочі дні з 13 по 29 червня включно.

Як повідомили у Мін’юсті, кандидатом на призначення представником до складу арбітражних груп може бути громадянин України, який:

— має повну вища освіта за спеціальностями «право», «міжнародне право» або «міжнародні економічні відносини», має спеціальні знання у сфері права та/або міжнародної торгівлі, стаж роботи та/або досвід наукової, викладацької діяльності  не менше ніж 10 років у відповідній сфері;

— має ґрунтовні знання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, права Європейського Союзу, правил проведення процедури примирення, посередництва та арбітражу;

— вільно володіє англійською мовою (обов’язково) та іншими офіційними мовами Європейського Союзу (бажано).

Особа, яка бажає взяти участь в конкурсі, має подати заяву разом із такими документами:

— копією паспорта;

— копією реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності такого номера в особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від його прийняття, така особа має надати копію паспорту з відповідною відміткою про це органів Державної фіскальної служби);

— копією трудової книжки (у разі відсутності у кандидата трудової книжки, про це зазначається у заяві);

— копією документу про освіту;

— біографічною довідкою за встановленою Міністерством юстиції формою;

— згодою на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Учасники також можуть надати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, досвіду діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів, володіння іноземною мовою (зокрема, копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації, мотиваційний лист тощо).

Прийом та попередній розгляд заяв та документів, необхідних для участі у конкурсі, здійснюється Управлінням представництва інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції з 13 по 29 червня 2017 року включно.

Документи приймаються в робочі дні з 9.00 по 11.00 та з 16.00 по 18.00  за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13. 16 та 23 червня 2017 року документи приймаються до 16:45 години. Документи також можуть бути надіслані поштою.

Контактною особою, яка забезпечує зв’язок із учасниками конкурсу, є: Москаленко Юлія Миколаївна, телефон: (044) 279 -38-74, 279-48-56, e-mail: legal@minjust.gov.ua.

Засідання конкурсної комісії для допуску учасників до співбесіди, а також затвердження графіку проведення індивідуальних співбесід з кандидатами відбудеться 4 липня 2017 року (без виклику учасників конкурсу). Про прийняте рішення кожний учасник буде повідомлений в установленому порядку.

Проведення співбесід та відбір кандидата відбудеться 6 липня 2017 року за адресою: м. Київ, провулок Рильский, 10. Точну дату та час співбесіди з кожним учасником конкурсу буде повідомлено окремо.

Співбесіда буде проводитися українською та англійською мовами.